توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ

خبرها

ششمین حضور پارس ایزوتوپ در نمایشگاه پزشکی هسته‌ای اروپا (EANM)
۲ آبان ۱۳۹۶
برای ششمین سال متوالی، شرکت پارس ایزوتوپ در نمایشگاه پزشکی هسته‌ای اروپا موسوم به EANM حضور یافته است. این نمایشگاه از 30 مهر تا 2 آبان ماه در شهر وین برگزار می‌شود و پارس ایزوتوپ در کنار بالغ بر 400 شرکت بین المللی تولید کننده رادیودارو، در این نمایشگاه حضور دارد. گزارش تصویری این نمایشگاه، در بخش گالری قابل مشاهده است.